Artikelen over: Privacy

Voldoet Stage-App aan de nieuwe voorwaarden van de AVG ?

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op EU-niveau van kracht. Bedrijven die werken met persoonsgegevens zijn dan nadrukkelijk verplicht inbreuken op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van datalekken te beperken en dus te voldoen aan alle onderdelen van deze verordening. Wij hebben de benodigde technische en organisatorische maatregelen getroffen om zo reputatie- en imagoschade door datalekken te vermijden.

Bijgewerkt op: 17/05/2022

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!